OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

26 kwietnia, 2013  |   |   Oferty pracy

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Specjalisty w Pracowni Działań na Rzecz Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań): – rozwijanie i inicjowanie różnorodnych form życia społecznego, kulturalno-oświatowego osób starszych i niepełnosprawnych; – obsługa zajęć ( wykładów) Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego…

Czytaj więcej


Ogłoszenie o naborze nr 2/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku

30 sierpnia, 2012  |   |   Oferty pracy

Wojewódzki Ośrodek Kultury I Sztuki  w Bydgoszczy poszukuje firmy, która zajmie się w instytucji usługą bhp i p.poż. Do zadań będzie należała obsługa działań zawiązanych z realizacją przepisów bhp i p.poż w miejscach jak niżej: Plac Kościeleckich 6 w Bydgoszczy; Stary Rynek 18 w Bydgoszczy; Toruńska 28 w Bydgoszczy. Oferty należy składać do dnia 12.09.…

Czytaj więcej


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

19 czerwca, 2012  |   |   Oferty pracy

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „STARA OCHRONKA” W BYDGOSZCZY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO:   Instruktora ds. plastyki w Dziale Artystycznym:   1.  Opis stanowiska (podstawowy  zakres zadań ): – projektowanie i wykonywanie plastycznej oprawy imprez i innych przedsięwzięć   realizowanych przez WOKiS, – udział w prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu plastyki, – współpraca z innymi…

Czytaj więcej


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) zarządza się, co następuje: § 1 Powołuję z dniem 14.06 2012 roku  komisję przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na przetarg nieograniczony    remontu    budynku   WOKiS     przy  …

Czytaj więcej


§ 1 Z dniem 27 kwietnia 2012  roku wprowadza się Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2 Tym samym traci moc dotychczas obowiązujący w WOKiS Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 13/2010 Dyrektora WOKiS z dnia 31 grudnia 2012 roku . § 3…

Czytaj więcej


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2011 z dnia 15 grudnia 2011r.

19 grudnia, 2011  |   |   Oferty pracy

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „STARA OCHRONKA” W BYDGOSZCZY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO: TERAPEUTY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ:   1.  Opis stanowiska (podstawowy  zakres zadań): – Opracowanie programów zajęć terapeutycznych w pracowni ogrodniczej, – prowadzenie zajęć zgodnie z indywidualnym programem i dostosowanych do możliwości i potrzeb uczestników, – zapewnienie pełnego bezpieczeństwa uczestnikom w trakcie zajęć, –…

Czytaj więcej


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2011 z dnia 02 grudnia 2011 r.

2 grudnia, 2011  |   |   Oferty pracy

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „STARA OCHRONKA” W BYDGOSZCZY   OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO:   Głównego Księgowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy   I Opis stanowiska (podstawowy  zakres zadań): Wykonywanie powierzonych obowiązków w zgodzie z przepisami, a w szczególności z „Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.” oraz „Polityką rachunkowości Wojewódzkiego Ośrodka…

Czytaj więcej


w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z a r z ą d z a m, co następuje: § 1 Przeprowadzenie w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy inwentaryzacji okresowej rocznej stosownie do wymogów prawnych odpowiednio…

Czytaj więcej


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

24 listopada, 2011  |   |   Oferty pracy

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „STARA OCHRONKA” W BYDGOSZCZY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Samodzielnego referenta ds. zamówień publicznych i inwestycji – umowa na zastępstwo: 1.  Opis stanowiska (podstawowy  zakres zadań ): -znajomość i aktualnianie przepisów z zakresu „Prawo zamówień publicznych, -organizowanie przetargów wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji zgodnie z    ustawą „Prawo zamówień publicznych”, –…

Czytaj więcej


w sprawie: zmiany §2  do Zarządzenia nr 3A z dnia 21 maja 2008 roku.   §1 Ustalam stawkę zwrotu kosztów za używanie samochodów osobowych do celów służbowych poza miejsce siedziby instytucji za 1 kilometr dla: a) pojemności silnika do 900 cm3 – 0,30 zł; b) pojemności silnika powyżej 900 cm3 – 0,50 zł. § 2…

Czytaj więcej