17 maja, 2012  |   |   Zarządzenia

§ 1

Z dniem 27 kwietnia 2012  roku wprowadza się Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Tym samym traci moc dotychczas obowiązujący w WOKiS Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 13/2010 Dyrektora WOKiS z dnia 31 grudnia 2012 roku .

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wytworzył: Maciej Puto
Data wytworzenia:2015/05/15 12:00
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2012-05-17 12:00:06
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.