W górnej części naszej strony BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) znajduje się nagłówek w którym umieszczone jest logo BIP. Kliknięcie w ten logotyp spowoduje przejście do strony głównej BIP.

Poniżej umieszczona jest nawigacja zawierająca następujące linki:

  1. Strona główna – Link do strony głównej serwisu
  2. Mapa strony – Strona przedstawia Mapę Serwisu czyli zbiór wszystkich kategorii ułożonych w postaci drzewiastej, umożliwiającej szybie przejście do interesującej Państwa kategorii tematycznej.
  3. Instrukcja obsługi – Kliknięcie w tą opcję powoduje przejście do strony z instrukcją obsługi Biuletynu. Tą stronę właśnie Państwo czytają.
  4. Redakcja – Strona zawiera informacje kontaktowe do osób odpowiedzialnych za redagowanie naszego BIPa
  5. Strona KPCK – Kliknięcie w ten odnośnik spowoduje przejście na stronę internetową Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Menu przedmiotowe i pole treści

Po lewej stronie umieszczona jest lista kategorii zawierająca dwa poziomy, główny oraz pierwszą podkategorię. Kliknięcie w nazwę którejkolwiek z kategorii spowoduje wejście do podkategorii lub przejście do ustawionej przez administratora strony WWW.
Po wejściu do kategorii w górnej części pola treści, które znajduje się po prawej stronie listy kategorii, zostaną wyświetlone podkategorie, jeśli jakieś zostały stworzone. Następnie, jeśli do danej kategorii przypisano kilka artykułów to zostanie wyświetlona ich lista zawierająca tytuł artykułu jego skrót oraz link więcej umożliwiający zapoznanie się z pełną wersją artykułu.
W przypadku gdy z daną kategorią jest związany wyłącznie jeden artykuł to automatycznie zostanie on wyświetlony po wejściu do kategorii.

Elementy artykułu

Każdy artykuł (strona) zawiera tytuł oraz treść w której mogą być umieszczone np. zdjęcia. Do artykułu mogą zostać dołączone załączniki w postaci plików, które mogą Państwo ściągnąć klikając w ich opis. System zlicza ilość pobrań (ściągnięć) poszczególnych plików.

Do każdego artykułu dołączona jest metryka informacji, zawierająca:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę osoby która wytworzyła informację oraz datę jej wytworzenia.
  2. Imię i nazwisko osoby, która opublikowała informację w BIP oraz datę publikacji
  3. Imię i nazwisko oraz datę modyfikacji oraz powód modyfikacji
  4. Liczba odsłon (wyświetleń) artykułu
  5. Rejestr zmian dla tej informacji

Informacje niejawne w BIP

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w BIP podajemy zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy lub prywatność osoby fizycznej – podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.
Zgodnie z art. 8 ust 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).

Opublikował:Hanna Ławniczak
Data publikacji:2015-07-23 15:52:10
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian