Uprzejmie informujemy o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-1/2011 i wskazujemy w myśl art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, że: w toku ww. postępowania złożona została jedna oferta, pochodząca od Telekomunikacji Bliżej Sp. z o. o. w Warszawie, ul. Janka Muzykanta 60, oferującej wykonanie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za cenę…

Czytaj więcej


w sprawie: zatwierdzenia i wprowadzenia w życie znowelizowanej „Instrukcji postępowania w WOK i S  po otrzymaniu zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego oraz po otrzymaniu przesyłki niewiadomego pochodzenia”. W związku z coraz częstszymi przypadkami zgłoszeń przez anonimowych rozmówców  o podłożeniu i możliwości detonacji materiałów wybuchowych oraz zagrożenia skażeniem lub zakażeniem substancjami chemicznymi i biologicznymi w…

Czytaj więcej


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2011

10 czerwca, 2011  |   |   Oferty pracy

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „STARA OCHRONKA” W BYDGOSZCZY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO KIEROWNIKA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ. 1. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań): – kierowanie, organizowanie, realizowanie i nadzorowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciwej, – sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na działalność Warsztatu, – realizowanie określonej polityki personalnej. 2. Wymagania: a) niezbędne: –…

Czytaj więcej


Zarządzenie nr 3/2011

28 kwietnia, 2011  |   |   Zarządzenia

Zarządzenie Nr 3/2011 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgosczy z dnia 28 kwietnia 2011 roku. w sprawie: powołania doraźnego organu doradczego § 1 Na podstawie par. 6 punkt 6 Statutu WOKiS „Stara Ochronka” w Bydgoszczy z dnia 6.04.2009 roku, powołuję doraźny organ doradczy do spraw oceny planów działań poszczególnych pracowni pozostających…

Czytaj więcej


§ 1 Ustalam stawkę zwrotu kosztów za używanie samochodów osobowych do celów służbowych poza miejsce siedziby instytucji za 1 kilometr w kwocie 0.70 zł. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 marca.2011r.  …

Czytaj więcej


Realizując założenia statutowe instytucji, uprzejmie proszę kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych o szczegółowe przedstawienie preliminarzy  każdego zadania w terminie dwóch tygodni przed jego rozpoczęciem.  …

Czytaj więcej


Budżet WOKiS 2011 r.

23 lutego, 2011  |   |   Aktualności

Budżet Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki “Stara Ochronka” w Bydgoszczy ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2011: 1.Działalność statutowa – 2.500.000,00 zł 2.Zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku” – 1.120.309,00 zł…

Czytaj więcej


Zarzadzenie nr 13/2010

19 stycznia, 2011  |   |   Zarządzenia

Zarządzenie Nr 13 / 2010 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego Regulaminu Organizacyjnego WOKiS. § 1 Z dniem 31 grudnia 2010 roku wprowadza się Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego…

Czytaj więcej