19 czerwca, 2012  |   |   Oferty pracy

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „STARA OCHRONKA” W BYDGOSZCZY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

 

Instruktora ds. plastyki w Dziale Artystycznym:

 

1.  Opis stanowiska (podstawowy  zakres zadań ):

– projektowanie i wykonywanie plastycznej oprawy imprez i innych przedsięwzięć   realizowanych przez WOKiS,

– udział w prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu plastyki,

– współpraca z innymi ośrodkami kultury w terenie,

– planowanie wydatków związanych z zakresem powierzonej pracy,

– planowanie podziału pracy   

 

2. Wymagania:

a) niezbędne:

–   wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu sztuk pięknych;

–   minimum 2 letni okres zatrudnienia,

b) dodatkowe:

– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

– znajomość obsługi programów graficznych min. Corel, DRAW, Photoshop, InDesign

– znajomość zagadnień związanych z menedżmententem kultury,

– zdolności manualne,

– dyspozycyjność,

– predyspozycje pedagogiczne – prowadzenie zajęć z dziećmi i osobami dorosłymi

– umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się.

3. Oferta powinna zawierać:

a)  życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych,

b)  list motywacyjny,

c)  kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,

d)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz       dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,

e)  oświadczenie kandydata o niekaralności,

f)   ewentualne referencje.

4. Oferty można składać w terminie do dnia 15 lipca 2012 r.

–  osobiście w  sekretariacie WOKiS w Bydgoszczy; plac Kościeleckich 6, I piętro  pok. 8

– listownie na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” ; 85-033 Bydgoszcz ; ul. plac Koscieleckich 6  z dopiskiem na kopercie: „Nabór  nr 1/12”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu  lub data stempla pocztowego.

Wytworzył: Renata Triebwasse
Data wytworzenia:2012/06/18 12:00
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2012-06-19 10:22:32
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.