24 listopada, 2011  |   |   Oferty pracy

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „STARA OCHRONKA” W BYDGOSZCZY

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

Samodzielnego referenta ds. zamówień publicznych i inwestycji – umowa na zastępstwo:

1.  Opis stanowiska (podstawowy  zakres zadań ):

-znajomość i aktualnianie przepisów z zakresu „Prawo zamówień publicznych,

-organizowanie przetargów wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji zgodnie z    ustawą „Prawo zamówień publicznych”,

– opracowywanie i aktualizacja instrukcji i zarządzeń zastosowania trybu zamówień     publicznych,

– przygotowanie dokumentów dotyczących inwestycji (plany, harmonogramy), oraz ich   realizacja i nadzór nad ich przebiegiem,

– przygotowanie projektów i planów finansowych pod względem potrzeb instytucji   dotyczących inwestycji i remontów oraz sporządszanie sprawozdań z ich wykonania,

– prowadzenie ewidencji i przechowywanie umów, pełnomocnictw, upoważnień w zxakresie   dokumentowania inwestycji i zamówień publicznych,

– prowadzenie koordynacji sporządzania studium wykonalności i generowania wniosków    dotyczących środków unijnych związanych z prowadzonymi inwestycjami,

– koordynacja rozliczenia przyznanych środków unijnych w trakcie prowadzenia prac       inwestycyjnych,

– prowadzenie kontroli i nadzoru zakupów w związku z procedurami zamówień publicznych.

2. Wymagania:

a) niezbędne:

–   wykształcenie wyższe lub średnie z zakresu zamówień publicznych;

–   minimum 2 letni okres zatrudnienia,

b) dodatkowe:

– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

– umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się.

3. Oferta powinna zawierać:

a)  życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej wraz

z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania       konkursowego danych osobowych,

b)  list motywacyjny,

c)  kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,

d)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz       dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,

e)  oświadczenie kandydata o niekaralności,

f)   ewentualne referencje.

4. Oferty można składać w terminie do dnia 8 grudnia 2011 r.

–  osobiście w  sekretariacie WOKiS w Bydgoszczy; plac Kościeleckich 6, I piętro  pok. 8,

– listownie na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”;85-033 Bydgoszcz ; ul. plac Koscieleckich 6  z dopiskiem na kopercie: „Nabór  nr 1/11”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu  lub data stempla pocztowego.

Wytworzył: Wiesław Naskręt
Data wytworzenia:2011/11/24 09:00
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2011-11-24 15:20:36
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.