Majątek Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy dysponuje na podstawie Akt. Not. Rep. A76951, KW nr 32310 działką nr 76 położoną przy ul. Plac Kościeleckich 6 o powierzchni 900 m2 o wartości – 528.300,00 zł oraz budynkiem (wpisanym do rejestru zabytków nr decyzji A/1397), umieszczonym na w/w działce o powierzchni użytkowej 637,7 m2 i kubaturze 3.859 m3, o wartości – 554.412,42 (netto) zł na czas nieoznaczony w nieodpłatnym użytkowaniu.

Ponadto instytucja jest wieczystym użytkownikiem na podstawie KW 00118905/1 działki nr 30/5, przy ul. Toruńskiej 28 w Bydgoszczy o powierzchni 1.957 m2 oraz właścicielem budynku umieszczonego na w/w działce o powierzchni użytkowej 243,4 m2 i kubaturze 1.325 m3 o wartości 159.910,50 (netto) zł.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy posiada następujące środki ruchome:
– środki trwałe na kwotę – 811.974,61 zł (netto)
– środki trwałe w budowie na kwotę – 1.511.178,37 zł

Stan na dzień 31.12.2014 r.

 

 

Wytworzył: Małgorzata Grabowska
Data wytworzenia:2014/07/04 13:31
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2010-11-19 13:31:48
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian