26 kwietnia, 2013  |   |   Oferty pracy

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Pracowni Działań na Rzecz Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku

1. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań):

– rozwijanie i inicjowanie różnorodnych form życia społecznego, kulturalno-oświatowego osób starszych i niepełnosprawnych;
– obsługa zajęć ( wykładów) Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pomoc organizacyjna w imprezach i innych formach działalności na rzecz BUTW;
– bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi;
– sporządzanie oraz rozliczanie wniosków finansowych dotyczących organizowanych imprez i działań na rzecz BUTW;
– aktywne wyszukiwanie i pozyskiwanie nowych źródeł pomocy finansowej.

2. Wymagania:

a) niezbędne:
– wykształcenie wyższe ( preferowany kierunek: gerontologia pedagogiczna);
– minimum 2 letni okres zatrudnienia

b) dodatkowe:
– doświadczenie w pracy na podobnych stanowisku;
– umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym ( Microsoft Office : Word, Excel );
– umiejętność współpracy oraz aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych;
– kreatywność;
– zaangażowanie;
– umiejętność efektywnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się;
– dyspozycyjność.

3. Oferta powinna zawierać:

a) życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
b) list motywacyjny;
c) kwestionariusz osobowy;
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;
f) oświadczenie kandydata o niekaralności;
g) ewentualne referencje.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 15 maja 2013 r.: 

– osobiście w Sekretariacie WOKiS w Bydgoszczy, Pl. Kościeleckich 6, I piętro, pok. nr 8;
– listownie na adres:

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „ Stara Ochronka’ w Bydgoszczy
Pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie: „ Nabór nr 1/2013- Specjalisty w Pracowni Działań na Rzecz Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu lub data stempla pocztowego.

Wytworzył: Ewelina Neumann
Data wytworzenia:2013/04/26 11:00
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2013-04-26 11:02:54
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.