19 grudnia, 2011  |   |   Oferty pracy

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „STARA OCHRONKA”
W BYDGOSZCZY

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

TERAPEUTY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ:

 

1.  Opis stanowiska (podstawowy  zakres zadań):

– Opracowanie programów zajęć terapeutycznych w pracowni ogrodniczej,

– prowadzenie zajęć zgodnie z indywidualnym programem i dostosowanych do możliwości i potrzeb uczestników,

– zapewnienie pełnego bezpieczeństwa uczestnikom w trakcie zajęć,

– kształcenie u podopiecznych wartości estetycznych, emocjonalno-poznawczych, właściwej postawy społecznej.

2. Wymagania:

a) niezbędne:

–   wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej lub psychologii;

–   minimum 2 letni okres zatrudnienia,

b) dodatkowe:

– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

– umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się.

3. Oferta powinna zawierać:

a)  życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych,

b)  list motywacyjny,

c)  kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,

d)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,

e)  oświadczenie kandydata o niekaralności,

f)   ewentualne referencje.

4. Oferty można składać w terminie do dnia 07 stycznia 2012 r.

–  osobiście w  sekretariacie WOKiS w Bydgoszczy; plac Kościeleckich 6, I piętro  pok. 8,

– listownie na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”;85-033 Bydgoszcz ; ul. plac Koscieleckich 6  z dopiskiem na kopercie: „Nabór  nr 4/11”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu  lub data stempla pocztowego.

Wytworzył: Wiesław Naskręt
Data wytworzenia:2011/12/15 07:00
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2011-12-19 09:01:36
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.