Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy to samorządowa instytucja kultury utworzona w 1956 roku.Terenem jej działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego.Wypełniając swoje zadania statutowe inicjuje, kreuje, bada i dokumentuje zjawiska kulturowe, podejmuje działania z zakresu edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, zajmuje się popularyzacją dziedzictwa kulturowego Regionu jako ważnego elementu tożsamości, promowaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania w kulturze z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i metod. Centrum prowadzi prace dokumentacyjne i badawcze nad zabytkami architektury, urbanistyki i krajobrazu kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego. Jest koordynatorem i jednostką wiodącą w zakresie realizacji projektu eKultura.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury realizuje projekty kulturalne o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym – koncerty, wystawy, przedstawienia, konkursy, konferencje, szkolenia. Instytucja prowadzi także działalność wydawniczą (m.in. „Materiały do dziejów kultury  i sztuki Bydgoszczy i regionu”, „Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze”).

Wytworzył: Hanna Ławniczak
Data wytworzenia:2014/07/05 12:00
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2010-11-09 14:10:07
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian