KONTROLE W ROKU 2014

Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Kontroli i Audytu

– zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej jednostki, zagadnień kadrowo-płacowych, przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych
– czas trwania kontroli: 24.06.2014 do 18.09.2014 ( z przerwami)
– miejsce udostępnienia protokołu: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy/sekretariat

KONTROLE W LATACH 2015-2016

Pobierz plik PDF

 

KONTROLE W ROKU 2018

Organ kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy

Data: 16-26.10.2018.

Zakres: rekontrola, przestrzeganie przepisów ustawy o informowaniu pracowników

Miejsce udostępnienia protokołu: KPCK

 

KONTROLE W ROKU 2019

Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Zakres kontroli: kontrola w zakresie gospodarki finansowej jednostki za lata 2018-2019
Czas trwania kontroli: 10.07.-21.08.2019.

Miejsce udostępnienia protokołu: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Wytworzył: Małgorzata Stempniewska, Małgorzata Kubiak
Data wytworzenia:2014/11/04 13:04
Opublikował:Hanna Ławniczak
Data publikacji:2017-11-10 13:03:10
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian