10 czerwca, 2011  |   |   Oferty pracy

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „STARA OCHRONKA” W BYDGOSZCZY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO KIEROWNIKA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ.

1. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań):
– kierowanie, organizowanie, realizowanie i nadzorowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciwej,
– sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na działalność Warsztatu,
– realizowanie określonej polityki personalnej.
2. Wymagania:
a) niezbędne:
– wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej lub psychologii;
– podyplomowe studia z zakresu zarządzania,
– minimum 5 letni okres zatrudnienia, w tym co najmniej 2-letni  staż pracy na stanowisku     kierowniczym.
b) dodatkowe:
– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
– umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się.
3. Oferta powinna zawierać:
a) życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej wraz
z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania       konkursowego danych osobowych,
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz       dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
e) oświadczenie kandydata o niekaralności,
f) ewentualne referencje.
4. Oferty można składać w terminie do dnia 12 lipca 2011 r.
– osobiście w  sekretariacie WOKiS w Bydgoszczy; plac Kościeleckich 6, I piętro  pok. 8,
– listownie na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”;85-033 Bydgoszcz ; ul. plac Koscieleckich 6  z dopiskiem na kopercie: „Nabór  nr 1/11”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu  lub data stempla pocztowego.

Wytworzył: Wiesław Naskręt
Data wytworzenia:2011/06/10 09:00
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2011-06-10 13:07:02
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.