28 kwietnia, 2011  |   |   Zarządzenia

Zarządzenie Nr 3/2011
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgosczy z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

w sprawie: powołania doraźnego organu doradczego

§ 1
Na podstawie par. 6 punkt 6 Statutu WOKiS „Stara Ochronka”
w Bydgoszczy z dnia 6.04.2009 roku, powołuję doraźny organ doradczy do spraw oceny planów działań poszczególnych pracowni pozostających
w strukturach WOKiS na okres od września 2011 do czerwca 2012.

§ 2
Powołany doraźny organ doradczy będzie pracować zgodnie z załączonym Regulaminem.

§ 3
Do pracy w niniejszym wyznaczam:
– panią Bożenę Januszewską, p.o. zastępcy dyrektora WOKiS
– panią Joannę Hoepfner, p.o. głównego księgowego
– pana Jacka Herzberga, kierownika pracowni informacji kulturalnej
– panią Barbarę Sobotkę, członka Rady Pracowniczej WOKiS
– panią Agnieszkę Wysocką, pracownika merytorycznego pracowni dokumentacji, popularyzacji zabytków i dziedzictwa narodowego.

Wytworzył: Maciej Puto
Data wytworzenia:2015/04/28 14:41
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2011-04-29 14:41:12
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.