18 września, 2012  | 

Działając na podstawie art. 38  Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z poen. Zmianami), zawiadamia się że w dn.12. 09.2012 r., wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie do SIWZ na:
-Wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy w ramach zadania pt. „Adaptacja budynku” Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy (obiekt wpisany do rejestru zabytków).
Zapytanie zawierało następującą treść:
„Czy referencje mogą pochodzić od Głównego Wykonawcy, który wykonywał zamówienie publiczne?”
Odpowiedź brzmi:
„Referencje wymagane są od minimum dwóch Klientów(Zamawiających), w tym jedna dotycząca robót w obiekcie użyteczności publicznej. Zatem jeżeli firma pracowała jako podwykonawca, to może uzyskać pozytywną referencję od Głównego Wykonawcy, ale wówczas musi  dołączyć też pozytywną referencję dla Głównego Wykonawcy od Zamawiającego. Chodzi o potwierdzenie opinii o robotach przez zlecającego (Zamawiającego)

Kierownik Zamawiającego
Maciej Puto

Załączniki

Wytworzył: Aleksander Drzycimski
Data wytworzenia:2012/09/18 12:25
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2012-09-18 15:00:33
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian