16 lutego, 2015  | 

Znak sprawy: ZP-1/2015

Postępowanie oznaczone jest numerem ZP-1/2015.
Numer ogłoszenia: 34104 – 2015 (BZP)
W załączeniu:
1. Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa mebli biurowych wraz z wyposażeniem
(Numer ogłoszenia: 34104 – 2015; data zamieszczenia: 16.02.2015r).

2. SIWZ_dostawa_mebli_KPCK-ZP1 (pdf)

3. Załączniki do SIWZ (Zalaczniki_do_SIWZ_1-7.zip)

4. Modyfikacja – zmiana treści dot. opisu przedmiotu zamówienia zał. nr 6-OPZ do SIWZ

5. Wyjaśnienie – dot. ZP-1/2015

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Informacja o udzieleniu zamówienia.

 

Załączniki

Wytworzył: Daniel Kostyra
Data wytworzenia:2015/02/16 18:35
Opublikował:Hanna Ławniczak
Data publikacji:2015-02-20 13:54:45
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian