15 maja, 2012  |   |   Zarządzenia

§ 1

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, § 8 pkt 3  z dniem 11.04.2012 powołuję zespół projektowy ds. organizacji wyżej wymienionego festiwalu
w składzie:

  1. J. Herzberg – koordynator projektu
  2. R. Triebwasser – administracja i zaplecze techniczne
  3. H. Ławniczak-Walc- organizacja biura festiwalu
  4. J. Kubiak – promocja i organizacja sceny Focus Mall
  5. K.Wulert – organizacja scen amfiteatr –Mostowa, Kruszwica, Inowrocław
  6. A. Żak – oprawa plastyczna
  7. M. Grabowska – obsługa księgowa

§ 2

Zespól będzie pracował według ustalonego przez siebie harmonogramu działań. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie planu są: R. Triebwasser i J. Herzberg.

§ 3

Wyżej wymienione zarządzenie obowiązuje z dniem wydania tj. 11.04.2012 do 30.08.2012 roku. Po tym terminie traci moc urzędową.

Opublikował:Hanna Ławniczak
Data publikacji:2015-09-24 12:50:33
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.