22 marca, 2017  | 

Znak sprawy: ZP-1/2017

Postępowanie oznaczone jest numerem ZP-1/2017.
Numer ogłoszenia: 49313 – 2017 z dnia 22-03-2017r. (BZP)
W załączeniu:
1. Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych
(Numer ogłoszenia: 49313 – 2017; data zamieszczenia: 22-03-2017r.).

2. SIWZ_ZP1_2017 (pdf)

3. Załączniki do SIWZ (Załączniki_1-5_do_SIWZ.zip)

4. Wyjaśnienie nr 1

5. Wyjaśnienie nr 2

Załączniki

Wytworzył: Daniel Kostyra
Data wytworzenia:2017/03/22 14:00
Opublikował:Hanna Ławniczak
Data publikacji:2017-03-22 15:03:43
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian