Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 23 lipca 2015 o 15:52:10, zmodyfikowaną przez Hanna Ławniczak.

Uwaga! To jest wersja archiwalna artykułu, może zawierać błędne lub nieścisłe informacje.
Proszę zapoznać się z bieżącą wersją artykułu.

W górnej części naszej strony BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) znajduje się nagłówek w którym umieszczone jest logo Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki (WOKiS) oraz logo BIP. Kliknięcie w te logotypy spowoduje przejście do stron internetowych WOKIS lub strony głównej BIP (bip.gov.pl) prowadzonej przez MSWiA.
Poniżej umieszczona jest nawigacja zawierająca następujące linki:

 1. Mapa – Strona przedstawia Mapę Serwisu czyli zbiór wszystkich kategorii ułożonych w postaci drzewiastej, umożliwiającej szybie przejście do interesującej Państwa kategorii tematycznej.
 2. Rejestr zmian – Strona ta wyświetla informacje o wszystkich zmianach w poszczególnych artykułach publikowanych w naszym BIP. Mogą Państwo wyświetlić wersje artykułu, którego dotyczy zmiana poprzez kliknięcie w link „Pokaż”. W przypadku wyświetlenia archiwalnej wersji ponad treścią artykułu prezentowany jest komunikat, który ostrzega, że dane zawarte w tej wersji mogły ulec przedawnieniu lub są nieścisłe i zachęca do przejścia do bieżącej wersji artykułu.
 3. Statystyki – Prezentuje listę 50 najczęściej odwiedzanych stron biuletynu posortowanych wg. liczby wyświetleń.
 4. Instrukcja – Kliknięcie w tą opcję powoduje przejście do strony z instrukcją obsługi Biuletynu. Tą stronę właśnie Państwo czytają.
 5. Redakcja – Strona zawiera informacje kontaktowe do osób odpowiedzialnych za redagowanie naszego BIPa
 6. Strona WOKiS – Kliknięcie w ten odnośnik spowoduje przejście na stronę internetową Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Menu przedmiotowe i pole treści

Po lewej stronie umieszczona jest lista kategorii zawierająca dwa poziomy, główny oraz pierwszą podkategorię. Kliknięcie w nazwę którejkolwiek z kategorii spowoduje wejście do podkategorii lub przejście do ustawionej przez administratora strony WWW.
Po wejściu do kategorii w górnej części pola treści, które znajduje się po prawej stronie listy kategorii, zostaną wyświetlone podkategorie, jeśli jakieś zostały stworzone. Następnie, jeśli do danej kategorii przypisano kilka artykułów to zostanie wyświetlona ich lista zawierająca tytuł artykułu jego skrót oraz link więcej umożliwiający zapoznanie się z pełną wersją artykułu.
W przypadku gdy z daną kategorią jest związany wyłącznie jeden artykuł to automatycznie zostanie on wyświetlony po wejściu do kategorii.

Elementy artykułu

Każdy artykuł (strona) zawiera tytuł oraz treść w której mogą być umieszczone np. zdjęcia. Do artykułu mogą zostać dołączone załączniki w postaci plików, które mogą Państwo ściągnąć klikając w ich opis. System zlicza ilość pobrań (ściągnięć) poszczególnych plików.

Do każdego artykułu dołączona jest metryka informacji, zawierająca:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę osoby która wytworzyła informację oraz datę jej wytworzenia.
 2. Imię i nazwisko osoby, która opublikowała informację w BIP oraz datę publikacji
 3. Imię i nazwisko oraz datę modyfikacji oraz powód modyfikacji
 4. Numer wersji artykułu, liczony od 1, każda modyfikacja zwiększa tą liczbę
 5. Liczba odsłon (wyświetleń) artykułu
 6. Link do rejestru zmian dla tej informacji

Informacje niejawne w BIP

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w BIP podajemy zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy lub prywatność osoby fizycznej – podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.
Zgodnie z art. 8 ust 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).

Opublikował:Hanna Ławniczak
Data publikacji:2015-07-23 15:52:10
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian