- Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - http://bip.kpck.pl -

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji animatora i prowadzącego zajęcia aktywizacyjne dla osób chorych otępiennie w projekcie realizowanym w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs: „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi”.

Postępowanie oznaczone jest numerem ZO-1/2018

W załączeniu:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Opis przedmiotu zamówienia
  4. Oświadczenie wykonawcy

Załączniki

Wytworzył: Bożena Borowicz
Data wytworzenia:2018/01/10 15:00
Opublikował:Hanna Ławniczak
Data publikacji:2018-01-10 16:46:11
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Ten wpis nie został zmieniony od czasu publikacji.