Struktura zatrudnienia w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy

 

 

Dyrektor

Zastępca Dyrektora

Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Pracownicy merytoryczni

Dział Artystyczny
1. Kierownik
2. Główny instruktor ds. ceramiki
3. Główny instruktor ds. muzyki
4. Główny instruktor ds. teatru
5. Główny instruktor ds. tańca
6. Starszy instruktor ds. literatury
7. Instruktor ds. plastyki
8. Instruktor ds. plastyki

Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej
1. Kierownik
2. Główny instruktor
3. Instruktor

Dział Marketingu Kultury
1. Kierownik
2. Główny instruktor
3. Starszy instruktor

Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Dziedzictwa Narodowego
1. Kierownik
2. Zastępca Kierownika Pracowni
3. Starszy konserwator zabytków
4. Starszy konserwator zabytków
5. Konserwator zabytków
6. Kustosz

Pracownia Działań na rzecz Seniorów i Osób Niepełnosprawnych – Uniwersytet Trzeciego Wieku
1. Kierownik
2. Starszy instruktor
3. Starszy instruktor
4. Referent

Pracownicy administracji i obsługi

Dział Finansowo-Księgowy
1. Główny księgowy
2. Starsza księgowa
3. Starsza księgowa
4. Kasjerka-księgowa

Dział Administracji
1. Kierownik
2. Specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych
3. Referent
4. Kierowca
5. Pracownik gospodarczy
6. Pracownik gospodarczy
7. Sprzątaczka
8. Sprzątaczka

Inni
1. Stanowisko ds. kadr i archiwizacji
2. Samodzielne stanowisko ds. obronnych

Wytworzył: Wiesław Naskręt
Data wytworzenia:2010/11/08 08:00
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2010-11-08 13:39:22
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian